علی سلطانی فرد

متولد:

۱۰ - ۲ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت فنی مهندسی همراه پوشش

، سایر

پروژه‌ها

۱۳۹۴

ساخت و رانش قطعات حفاری

سرپرست تولید

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بازرسی جوش

40% Complete

مدیریت انبار

20% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی