مهدی رعیت نیا

متولد:

۱۷ - ۸ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

شیلات

شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی معدل , ۱۵

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

شیلات

کارشناسی شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مهندسی شیلات

تکثیر و پرورش آبزیان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱

مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی-شهید باهنر-کلاردشت

، سایر

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۹۳

فارم گوشتی

، سایر

فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲

فارم مرغ مادر -خنارجوجه-کیاسر

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

محاسبه دقیق جیره و هوادهی

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

نرم افزار آماری SPSS

100% Complete