افسانه صامتی فر

متولد:

۱۹ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳

هنر

نقاشی ، دانشگاه فرهنگ و هنر ، کارشناسی معدل , ۱۸.۷۵

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۳

موسسه حقوقی

، مسئول دفتر

شهریور ۱۳۸۵ تاکنون

کارگاه نقاشی

، هنر/طراحی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هنرهای تجسمی

60% Complete

Microsoft Word

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی