رزومه اصلی

ریحانه جرقی عراقی

متولد:

۱۸ - ۳ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

کارشناسی معماری

معماری ، دانشگاه غیر انتفایی عالی خزر ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲

اپال

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسئول دفتر

بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴

پیشخوان دولت

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسئول دفتر

خلاصه فعالیت‌ها : فعالیت اقتصادی در قسمت مالی اداری بازرگانی

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵

پرشین ریس

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تدبیر / فهم سیاسی

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)