رزومه اصلی

مژگان محجوب شعار

متولد:

۹ - ۷ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

کامپیوتر

فناوری اطلاعات ، دانشگاه فنی حرفه ای دختران رشت (معین) معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار word

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری