رزومه اصلی

مرتضی شهامی

متولد:

۳۰ - ۱ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶

برق

الکترونیک ، دانشگاه ارومیه ، کارشناسی

۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸

برق

الکترونیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۸۲ تا آذر ۱۳۸۶

شرکت مخابرات استان زنجان

، سایر

، کارشناس و کارشناس مسئول BSS

، کارشناس

آذر ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۱

استانداری زنجان

، سایر

، مدیرکل فناوری اطلاعات

تیر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان

، سایر

، مدیرکل

مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان

، سایر

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین

، سایر

، کارشناس