رزومه اصلی

حسین نیسی

متولد:

۱۲ - ۷ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مکانیک

جامدات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی