سعید حمزه زاده

متولد:

۴ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه رازی اردبیل (سراسری - روزانه) معدل , ۱۷

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار ، دانشگاه ازاد واحد رودهن ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تاکنون

گروه نرم افزاری رادین

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶

شرکت عصر گویش پرداز

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس