علیرضا شاهرخی دانا

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت کیسون

، سخت افزار و شبکه

مرداد ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۳

شرکت کیسون

، سخت افزار و شبکه

اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱

Intellect Computer

، سخت افزار و شبکه

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۸

شرکت کیسون

، سخت افزار و شبکه

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۵

شرکت داده پردازی فن آوا

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

آذر ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۳

مرکز رشد فناوریهای پیشرفته شریف

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

تیر ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۳

شرکت کیسون

، سخت افزار و شبکه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Operating systems

80% Complete

Firewall Management

80% Complete

Load Balancing

80% Complete

VPN Services

80% Complete

Network Antivirus

80% Complete

Virtualization

80% Complete

Wireless Management

80% Complete

MONITORING

80% Complete

Remote Support

80% Complete

Storage

80% Complete

voip

80% Complete

Backup Solution

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

اسپانیایی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی