رزومه اصلی

شیدا هادی

متولد:

۶ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۳ تاکنون

شرکت صنایع شیشه آذز

، بازاریابی و فروش

، مسئول امور دفتری فروش

، کارشناس