پویا سهرابی

متولد:

۲۹ - ۱۰ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه مگدبورگ آلمان ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری a1 شهر مگدبورگ کشور آلمان

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۴

شرکت پبمانکاری مطبوع سازان غرب وابسته به شرکت گاز

، مالی و حسابداری

، کارشناس