رزومه اصلی

پریسا عبادی ابرغانی

متولد:

۳۰ - ۳ - ۱۳۷۴

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

حقوق

قضایی ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

دفتر حقوقی

، حقوق

، کارآموز و مشاور

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری