رزومه اصلی

سیدجواد محمدی

متولد:

۲۴ - ۴ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۲.۵

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵

بنیاد مسکن

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت اجرایی

100% Complete

تدریس

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری