مهسا لشگری

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۳

خلاصه فعالیت‌ها , مقاله ای در خصوص بهینه سازی مسئله مسیریابی و سوخت گیری در حمل و نقل دریایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ISO 9001

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

فرانسوی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری