رزومه اصلی

نسیم مهدیزاده ملاباشی

متولد:

۸ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

بهداشت مواد غذایی

با منشا دامی ، دانشگاه دانشگاه آتاتورک ترکیه ارزوروم ، کارشناسی ارشد