رزومه اصلی

طیبه واسعی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

عمران

ساختمان ، دانشگاه علاالدوله سمنانی گرمسار ، کارشناسی معدل , ۱۶.۶۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

باوند

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .

فروردین ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

هراز راه

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .

فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲

هگزا

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .

دی ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۹۰

آهن و فولاد لوشان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس تهیه حق الزحمه مشاور و قراردادهای خدمات مشاوره و تهیه اسناد فراخوان .

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

فرانسوی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری