رزومه اصلی

علی جاویدمهرنیا

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)