رزومه اصلی

خدیجه خطیری

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت

بحران ، دانشگاه اصفهان ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

پارس آیند آب

، منابع انسانی و آموزش

، پزوهشگر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت آموزشی

100% Complete

SPSS

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقه به امر اجتماعی و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی