رزومه اصلی

shamim askari

متولد:

۷ - ۵ - ۱۳۷۵

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

حمل و نقل بین المللی شبکه راه دریا

، بازاریابی و فروش

، بازاریابی و فروش

، کارشناس