رزومه اصلی

زروان مرزبان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۲

IT

دانشگاه دانشگاه آزاد تهران جنوب ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۹۱

شرکت آسا نرم افزار

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، برنامه نویس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی