مونا خواص صاحبی

متولد:

۷ - ۳ - ۱۳۶۸

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

آمار و نیروی انسانی

دانشگاه علمی کاربردی, مرکز پژوهشهای بازرگانی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

هنرهای صناعی

سفال ، دانشگاه هنر پیام نور, مرکز تهران_شرق ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هنر های سفالی, سفالگری و نقش برجسته سفالی

100% Complete

مجسمه سازی و قالب گیری

80% Complete

کار با چرخ سفالگری

80% Complete

کار با ابزارآلات مجسمه سازی و قالب گیری

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فعالیت در کارگاه صنایع دستی، مجسمه سازی و سفالگری "نگارامش"

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

گزارش مقایسه بین المللی برخی آمارهای ICT-در دفتر آمارهای فرهنگی و بازرگانی مرکز آمار ایران

اختراع ساز سفالی زیر نظر کارشناسان موسیقی(در مرحله ثبت اختراع)