رزومه اصلی

saman mazaheri

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مدیریت اجرایی - EMBA

دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹

مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ، کارشناسی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری