رزومه اصلی

مهدی هوشمندزاد

متولد:

- -

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳

دامپزشکی

دکتری حرفه ای ، دانشگاه تبریز ، دکتری