رزومه اصلی

غلامحسین رزق دوست

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

مدیریت اجرایی

بازاریابی ، دانشگاه دانشکده مدیریت سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۰ تاکنون

پژوهشگاه استاندارد

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بیولوژی - مدیریت

100% Complete

استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485

100% Complete

ISO 17025

100% Complete

سایر موارد مرتبط

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری