رزومه اصلی

Mahshid Tajik

متولد:

۱ - ۱۰ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

شیمی

کاربردی ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۴۴

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

شیمی

تجزیه ، دانشگاه پزوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹.۵

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

MBA

General ، دانشگاه موسسه آموزش عالی آزاد بهار ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۶ تاکنون

DBA

مدیریت استراتژیک ، دانشگاه موسسه آموزش عالی آزاد بهار ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

زیست تجهیز آزما

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

پیشرو تجهیز آروین

، صنایع غذایی

، کارشناس فنی فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تاکنون

مهرگان صنعت آب

، بازاریابی و فروش

، مسئول فنی واحد آزمایشگاهی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شیمی تجزیه

100% Complete

شیمی آب و فاضلاب

80% Complete

میکروبیولوژی

40% Complete

ایمنی صنایع غذایی

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Visio

40% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

اسپانیایی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

موسیقی، نقاشی، کوهنوردی، مطالعه

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری