رزومه اصلی

حسین حسینخانی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

زمین شناسی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷