رزومه اصلی

علی گل محمدی

متولد:

۱۱ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تاکنون

بیمه سامان

، بازاریابی و فروش

، مدیر فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری

فروردین ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۲

شرکت لبنیات مادی

، مالی و حسابداری

، معاونت کارگزینی و امور اداری

، مدیر ارشد

بهمن ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴

شرکت لبنیات مادی

، مالی و حسابداری

، مدیریت کل انبارهای محصول

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۹

شرکت لبنیات مادی

، بازاریابی و فروش

، کارمند

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی