رزومه اصلی

مسعود پیریایی

متولد:

۱۱ - ۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

عمران

عمران ، دانشگاه کردستان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۴۳

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴

شرکت بانتا آبیدر

، مهندسی شیمی

، کارآموز

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ETABS

80% Complete

SAFE

80% Complete

SAP 2000

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

Autodesk AutoCAD Civil 3D

80% Complete

MS Office

100% Complete

Adobe Photoshop

40% Complete

EPAnet

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری