حامد یوسفی

متولد:

۸ - ۳ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مدیریت اجرایی EMBA

استراتژیک ، دانشگاه ازاد واحد نهران غرب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

زمین شناسی

کاربردی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۴.۱۹

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵

کلینیک ارتوپدی فنی آشیل

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

آزمایشگاه مکانیک خاک

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مجموعه برنامه های office

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری