داود خرسندی

متولد:

۱۶ - ۷ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۵

صنایع شیشه نشکن سایپا

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : آشنایی کامل با کلیه موارد مربوط به کامپیوتر اتوماسیون اداری محاسبه کارکرد پرسنل آشنایی کامل با دستگاه کارت زنی و برنامه محاسبه کارکرد آشنایی کامل و برنامه ریزی امور مدیرعامل آشنایی کامل به امور حراست آشنایی و گذز دوره آتش نشانی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی