حمیدرضا کریمخانی

متولد:

۱۵ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات ، دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 تهران