رزومه اصلی

رضا فرنیا

متولد:

۲ - ۳ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

اقتصاد

اقتصاد نظری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳۳

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مجموعه علوم اقتصادی

اقتصاد محیط زیست ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۸۱

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری

80% Complete

علوم اقتصادی

80% Complete

نرم افزار مالی هلو

80% Complete

قوانین و مقررات بیمه

60% Complete

نرم افزارهای اقتصاد سنجی

60% Complete

Eviews

80% Complete

SPSS

60% Complete

maxqda

80% Complete

ICDL

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

مشمول مزایای بنیاد ملی نخبگان