رزومه اصلی

نینا صفویه

متولد:

۱۵ - ۲ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات

It ، دانشگاه موسسه اموزش عالی هادی ، کارشناسی معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری