آذر نیکوکار

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد رودهن ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۴

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۵

تعاونی دانش بنیان بنای رسیس

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Internet

100% Complete

+ Network

40% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری