رزومه اصلی

سید حسن رجبی

متولد:

۲ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حسابداری بازرگانی

حسابداری ، دانشگاه جهاد دانشگاهی خوزستان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۶۸

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت به نما تراز دز

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس