رضا ابراهیمی

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابدرای و کامپیوتر

60% Complete

کامپیوتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری