رزومه اصلی

بدیعه علیپ

متولد:

۲۶ - ۲ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری