علیرضا انصاری

متولد:

۳۰ - ۳ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰

الکترواستیل

، مهندسی صنایع

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

لجستیک و زنجیره تامین

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی