محمد علی اشتری‌

متولد:

۳۱ - ۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵

صنایع رنگ دمیس شیمی

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری