نیلوفر اقبالی

متولد:

۱۱ - ۱۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت ساختمانی

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Word

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete