شروین شهبازی

متولد:

۲ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۴.۱۲

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

عمران

راه و ترابری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۳۲

خلاصه فعالیت‌ها , ثبت یک مقاله ISI و دو مقاله در کنفرانس بین المللی حمل و نقل

۱۳۹۵ تاکنون

عمران

حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹

شرکت آسفالت شهریار

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

شرکت مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت آسفالت شهریار

، مهندسی عمران/ معماری

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵

قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام خدمت سربازی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

عمران و مدیریت ساخت

80% Complete

مهندسی عمران - نقشه برداری

60% Complete

برنامه ریزی حمل و نقل

80% Complete

مهندسی عمران - راه سازی و روسازی راه

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

ETABS

80% Complete

SAFE

80% Complete

SAP 2000

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

نرم افزار آماری R

60% Complete

برنامه نویسی MATLAB

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی