رزومه اصلی

علی تمری

متولد:

۱۴ - ۷ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

تجهیزات وماشین الات

کاردانی ، دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۶

انجمن صنفی تخلیه بارگیری کشتی

، سایر

، کارگراسکله

خلاصه فعالیت‌ها : سابقه کاری سه سال وپنج ماه به دلیل رد نکردن بیمه کامل ماه ب ماه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ملوانی عمومی

40% Complete