رزومه اصلی

Armin Leva

متولد:

۲ - ۴ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

Business Engineering

Business Process Modeling ، دانشگاه Karlsruhe Institute of Technology ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

SAP R/3

100% Complete

SAP BO

100% Complete

SAP Crystal Reports

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

آلمانی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری