رزومه اصلی

سودا مصباحی

متولد:

۴ - ۴ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

علوم اقتصادی

محض ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Eviews

100% Complete

microfit

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete