رزومه اصلی

سمانه بنی هاشمی

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۶۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مدیریت گمرک

گمرك ، دانشگاه تهران علوم و تحقیقات ، کارشناسی

۱۳۹۲ تاکنون

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مالي ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت مبین نت

، سایر

، مدیر داخلی

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۱

کشتیرانی سیوان پارس

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

پارس ایده شیمی

، سایر

، مدیر بازرگانی خارجی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری

40% Complete

ICDL1,2

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

فعالیت های داوطلبانه

پياده روي، نقاشي، شنا، فيلم ديدن،

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری