رزومه اصلی

مهدی روشنی

متولد:

۱۶ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مکانیک

حرارت و سیالات ، دانشگاه بیرجند ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مکانیک

تبدیل انرژی ، دانشگاه امام خمینی قزوین ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی مکانیک-سیالات

80% Complete

ICDL

80% Complete

CATIA

80% Complete

Fluent

80% Complete

Matlab

80% Complete

engineering equation solver

80% Complete

carrier hap

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

HYSYS

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری