رزومه اصلی

مصطفی قدیمی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

برق

الکترونیک ، دانشگاه کردستان ، کارشناسی معدل , ۱۴۷۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت سیمان کردستان

، مهندسی برق

، سرشیفت برق

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت سیمان کردستان

، مهندسی برق

، سرشیفت برق

خلاصه فعالیت‌ها : 10 سال سابقه کار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق و الکترونیک

80% Complete