رزومه اصلی

کیانوش کریمی

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آموزشکده فنی ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه اموزشکده فنی پسران کرمانشاه

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷

پست بانک

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

تیر ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۹

شرکت حفاری و گاز رسانی کلهر

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

هتل اسکان فرصت

، مالی و حسابداری

، رییس حسابدار

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

هتل اسکان الوند

، مالی و حسابداری

، مدیر مالی

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار هلو

100% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

100% Complete

نرم افزار رافع

100% Complete

نرم افزار رایورز

100% Complete

کاربرد اکسل در حسابداری

100% Complete

حسابداری مالی - همکاران سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی