عرفان رادک

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

شیمی

کاربردی ، دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۸۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵

شرکت زرفام تهران

، مهندسی صنایع

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۶ تاکنون

آب معدنی دارا

، مهندسی شیمی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کنترل کیفیت

80% Complete

کنترل کیفیت

60% Complete

ISO 22000

60% Complete

ISO

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

Internet

100% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete