رزومه اصلی

زینب اولادی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

امور بانکی

دانشگاه آزاد بابل

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مدیریت بازرگانی

دانشگاه موسسه غیرانتفاعی فروردین ، کارشناسی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

روزنامه نگاری

دانشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

یک پایگاه خبری

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، خبرنگار سیاسی